Turisme Responsable

A TERRES Llunyanes hem estat distingits amb el segell BIOSPHERE SUSTAINABLE, un certificat en l’àmbit internacional que reconeix, a través del Responsible Tourism Institut, les empreses, serveis i destins que mostren un compromís per la sostenibilitat i compleixen amb els requisits del seu manual de bones pràctiques.

A més també hem sigut acreditats amb el SAFE TRAVEL, el primer segell global de reconeixement, atorgat pel Consell Mundial de Viatges i Turisme, com a resultat de la implementació d’un conjunt de protocols dissenyats sota les pautes de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), en termes de seguretat i higiene per a viatges i turisme, dissenyat específicament per a la COVID-19 o brots similars.

Biosphere, la certificació de sostenibilitat turística a nivell internacional

Conscients de la importància de mantenir un desenvolupament turístic sostenible, i assumits els principis i objectius adoptats específicament en la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible 2015, la COP 21 i la Carta Mundial del Turisme Sostenible + 20, TERRES LLUNYANES Adventure Travel (ARC TERRES LLUNYANES, S.L.) es compromet a dur a terme una gestió sostenible de les seves activitats,  mitjançant l’adopció de compromisos orientats a prevenir, eliminar o reduir l’impacte de les nostres instal·lacions i activitats, tant internes com externes, així com optimitzar la sostenibilitat de l’establiment millorant el seu comportament amb l’entorn.

En aquest mateix sentit, la nostra entitat ha adoptat la següent Política de Turisme Responsable, mitjançant la qual es compromet a complir els requisits establerts en l’ adhesió BIOSPHERE, que inclou, entre altres coses, els requeriments legals que regulen els efectes generats per l’ activitat turística.

Així mateix, ens comprometem a motivar i formar el nostre personal amb accions formatives i de conscienciació sobre els principis del Turisme Responsable, a promoure les bones pràctiques mediambientals en l’ entorn i participar en activitats externes, i a informar tant internament com externament sobre els avenços i actuacions mediambientals de l’ empresa.

D’ igual manera, el nostre establiment manifesta el compromís exprés de lluita contra l’ explotació sexual o qualsevol altra forma d’ explotació i assetjament comercial, en particular dels infants, adolescents, dones i minories; i ens comprometem a adoptar mesures d’accessibilitat universal.

Un dels nostres principals objectius és perfeccionar la gestió sostenible, assumint els compromisos de millora contínua en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econòmic i ambiental, així com en la satisfacció del client. Per a això, se sotmetran els projectes de futures ampliacions de les instal·lacions o activitats a criteris de sostenibilitat i eficiència en l’ús de recursos.

Aquesta Política de Turisme Responsable s’ actualitzarà sempre que les circumstàncies ho requereixin, adoptant i publicant en ambdós casos nous objectius de sostenibilitat.

 

LINKS RELACIONATS: